Yacht La Pinta – Decks

Boat Deck

Yacht La Pinta's boat deck.

Yacht La Pinta’s boat deck.

Cabin Deck

 

Yacht La Pinta's cabin deck.

Yacht La Pinta’s cabin deck.

Main Deck

Yacht La Pinta's main deck.

Yacht La Pinta’s main deck.